Nabízíme:
Nacházíte se: Úvodní stránka » Léčba karpálního tunelu

Syndrom karpálního tunelu

     Trápí Vás bolesti a trnutí hlavně 2., 3. nebo 4. prstu ruky? Jedinou účinnou léčbou je dekomprese karpálního tunelu, což je přetětí zápěstních vazů a odstranění útlaku nervu a tím i bolesti.

     Syndrom karpálního tunelu patří k tzv.úžinovým syndromům (útlak periferních nervů způsobený okolními strukturami). Je z nich nejčastější, postihuje asi 4% populace. Ženy jsou postiženy 4x častěji než muži, maximum výskytu je kolem 50.- 60. roku věku. Syndrom karpálního tunelu postihuje více dominantní ruku.

Co je to karpální tunel?

     Karpální tunel (canalis carpi) je štěrbina v oblasti zápěstí. Vymezují jej zápěstní kosti a mezi nimi jako tětiva napjaté retinaculum flexorum, což je velmi pevný zápěstní vaz a udržuje zápěstní kosti v obloukovitém postavení (viz. obrázek).

     Zápěstní kosti tvoří spodinu a boční stěny kanálu, retinaculum jeho strop. Karpálním tunelem prochází z paže do dlaně velmi důležité struktury: devět šlach svalů, které ohýbají prsty, cévy a nervus medianus = středový nerv(vede vlákna motorická, senzitivní i autonomní). Ze středového nervu odstupuje motorická větévka inervující svaly palce. U ¾ populace odstupuje motorická větévka až za karpálním tunelem, u zbývající ¼ v karpálním tunelu, na což musí být brán zřetel při operaci!!! Nerv také vede čití z 1., 2., 3. a poloviny 4. prstu.


     Karpální tunel se zmenšuje jen při ohnutí zápěstí. Jakékoliv další zmenšení prostoru kanálu (ať už otokem, či úrazem) vede k útlaku středového nervu a charakteristickým příznakům, které nazýváme syndrom karpálního tunelu (dále již jen SKT). Ze struktur probíhajících kanálem je nejmarkantnější právě poškození nervu, neboť nervové struktury jsou nejzranitelnější.

 

                                    Nový prostředek pro léčbu karpálního tunelu


CuraCarpal byl vyvinut pro úlevu syndromu karpálního tunelu a může být použit pro léčení obou rukou.

Používejte prosím CuraCarpal právě tak, jak je uvedeno, aby se předešlo zranění vašich rukou.

CuraCarpal se skládá ze čtyř částí: plastový rám, vzduchový polštář, tlakoměr (měřeno v mm Hg) a gumové ruční čerpadlo s hadicí , které vzduchový polštář se vzduchem vyplní, nebo vzduch vypustí.
Rám má tvar,, C "" s a disponuje otvorem pro ruku na obou stranách. Na straně se nachází otvor pro palec. Otvorem v rámu je přivedena hadice. tlakoměr (manometr) a ruční čerpadlo je připojeno k hadici.
 

Jak nasadit Curacarpal na ruku

• Položte zařízení CuraCarpal na pevný povrch (např. stůl) vzduchovým polštářem dolů.
• Vložte ošetřovanou ruku dlaň do rámu CuraCarpal palec prostrčte otvorem.                                         (Viz obr. 1 na levou ruku a obr. 2 pro pravou ruku).
• Vzduchový polštář by měl mít kontakt s vaší rukou (dorsum) a CuraCarpal by měl příjemně působit.

Léčba ruky

Po nasazení CuraCarpalu , jak je popsáno výše, může léčba začít.

Prosím mějte tlakoměr tak, že si můžete přečíst údaje na manometru,  druhou rukou budete obsluhovat ruční pumpu.

Uzavřete ventil ruční pumpy otočením chromovaného ventilu vpravo.

Nahustěte vzduchový polštář ručním čerpadlem, a to na hodnotu 180 mmHg na vašem tlakoměru a držte tento tlak po dobu dvou minut. Nepřekračujte tento tlak!

Nechejte vzduch uniknout ze vzduchového polštáře otočením chromovaného knoflíku doleva.

Počkejte jednu minutu a poté zopakujte kroky tři a čtyři, aplikaci je možné regulovat mírným nafouknutím s ručním čerpadlem. 

Nechte vzduch ze vzduchového polštáře zcela vypustit z držáku, kompletní větrání vznášedel pak usnaňuje další aplikace. 

Opakujte tento postup 4 - 6 týdnů.


CuraCarpal mohou být použity pouze, jak je popsáno v návodu. Doporučujeme lékaře nebo vyškolený zdravotnický personál při žádosti o pomoc. Geba MEDICAL není odpovědná za zhoršující se lékařské nebo jiné poškození v souvislosti s užíváním CuraCarpalu.


• CuraCarpal nezmírňuje žádné osteoartritické syndromy jež vycházejí z palce ruky.

• Nevystavujte přístroj extrémním teplotám.

• Používejte pouze jak je uvedeno v návodu, nebo podle pokynů lékaře.

Nepoužívejte CuraCarpal pokud:

- Pokud trpíte osteoartrózou.

- Pokud jste měli operaci rukou v posledních šesti měsících.

- Po nestabilních zlomeninách.

- Pokud je bolest vysoká, nebo trvalá.

- Je-li přístroj poškozen.

- Přístroj neudrží tlak.

- Přístroj nepoužívejte na, nebo v blízkosti otevřených ran.

- Pístroj nepoužívejte přii negativních kožních reakcích.