Nabízíme:
Nacházíte se: Úvodní stránka » Ortopedie » ORTHO P.A.S.

ORTHO P.A.S. - Ortopedický pooperační autotransfúzní systém

Výskyt infekčních a imunologických komplikací provázejících homologní transfúze krve (krev je pro transfúzní účely odebrána od dárce odlišného od příjemce) , sociální, náboženské a ekonomické důvody v posledním desetiletí motivovaly rozvoj autologního transfúzního programu (krev je různými metodami získána od téže osoby, která ji následně přijme). V ortopedii se většina operací zabývá řešením funkčních poruch kloubů na dysplastickém nebo degenerativním podkladě. Jsou to onemocnění, která neovlivňují celkový zdravotní stav nemocného a umožňují tedy autotransfúzi.

Jedna z nejčastěji používaných technik je pooperační navrácení krve.

Princip a podmínky pro správné provedení autotransfúze:

Pooperační autotransfúze v ortopedii sestává ze sběru krve z drenáže operační rány a její transfúze po přefiltrování. Je to technika navrácení krve, která by byla za obvyklých okolností ztracena únikem do drénu, protože je pooperačně nezbytné připojit drény z operační rány na zdroj podtlaku, jako prevence tvorby hematomů v ráně. Pokud je sací podtlak trvalý a kontrolovaný, zabraňuje nejen vzniku silného krvácení, ale i tvorbě hematomů.

Odsátá krev je přirozenou cestou defibrinována stykem se systémem před tím, než opustí drény, není tedy nutné podání antikoagulační látky, což umožňuje zpětnou transfúzi plné krve bez antikoagulancia.

Důležité body této techniky jsou:

  • zachování sterility získané a zpětně podané krve
  • minimalizace nebezpečí kontaminace okolí zpracovávanou krví
  • možnost zpětné transfúze při současném získávání krve
  • velká filtrační potence užitých filtračních systémů
  • jednoduché použití
  • ekonomická výhodnost

ORTHO P.A.S. (ORTHOpedický Postoperační Autotransfúzní Systém) odpovídá specifickým požadavkům na zpětné použití krve získané z operační rány po ortopedických operacích.

ORTHO P.A.S. sestává z jednorázového setu a mikroaspirační jednotky pro opakované použití-generátoru vakua.

Generátor vakua umožňuje udržení sání na hodnotách zvolených a nastavených obsluhující osobou. Kolísání vakua, t.zn.střídání sacího podtlaku mezi vysokými a nízkými hodnotami, napomáhá hemostatickým dějům v ráně bez nebezpečí vzniku hematomu.

Zařízení ORTHO P.A.S. bylo koncipováno tak, aby umožnilo přímou retransfúzi získané krve prostřednictvím techniky uzavřeného okruhu.

Díky sterilní membráně je zabráněno jak průniku nesterilního vzduchu do okruhu a tím kontaminaci jednorázového setu, tak možné kontaminaci obsahem virových a/nebo bakteriálních agens v odsáté krvi.

Během zpracování krve umožňuje pouze krátké přerušení sání bez rozpojení zařízení vypuštění krve ze zásobníku do transfúzního sáčku a z něj retransfúzi přes mikroagregátový filtr GOCCIA. Tento uzavřený okruh mezi odsávacím a retrasfúzním systémem dovoluje současně retransfúzi a zpětné odsávání krve, zařízením s vysokou garancí proti kontaminaci, ke které by mohlo dojít při opakovaném rozpojení a novém spojení systému.

Filtrační systém je vysoce selektivní.V zásobníku je 120um filtrační membrána (makrofiltrace), zatím co 40um mikrofiltrace probíhá při retransfúzi GOCCIA filrem.Efektivní filtrace je velmi důležitá, protože v průběhu sběru vzniklé sraženiny a mikrogregáty musí být rychle odstraněny, aby nemohly nemocného poškodit při navrácení krve (např. plicní mikroembolie mikroagregáty v krevním oběhu).

ORTHO P.A.S. má separátor, který je prevencí před převedením nasátých tukových částic nemocnému při retransfúzi. Přístroj je tvořen částmi pro opakované použití (generátor vakua) a jednorázový transfúzní set, což je velmi praktické. Kombinace částí s neomezeným použitím a jednorázových je unikátní u přístrojů této kategorie a činí postoperační autotransfúzi prováděnou systémem ORTHO P.A.S. cenově výhodným.

Technické údaje: 

Makrofiltrace 120um v zásobníku
Mikrofiltrace 40um filtr GOCCIA v systému pro zpětnou transfúzi
Bez nebezpečí kontaminace sterilní membrána pro přívod a odvod vzduchu - uzavřený systém
Kontrolky a alarmy signalizují vakuum
Objem zásobník 800ml, sáček pro zpětnou transfúzi 750ml
Použitý materiál
zásobník:
filtrační sítko:
hadice a sáček:
 
polykarbonát
polyester
PVC
Počet kusů v balení 5

Přílohy: