Nabízíme:
Nacházíte se: Úvodní stránka » Kardiochirurgie » TRIUMPH Systém

TRIUMPH

TRIUMPH je multilumen systém, který jemně uzavírá aortu čím simultánně a účinně umožňuje průtok okysličené krve.

Tato souprava je určena ke všem uzavřeným srdečním postupům, kdy je optimální eliminovat potenciální traumatické způsoby uzavření aorty, zvláště použitím kros svorek (cross clamp). Firma Chase Medical vyvinula balónek eliptického tvaru, který optimalizuje operační přístup a umístnění do aorty. Balónek se přizpůsobuje a uzavírá průtok krve aortou a tím omezuje disrupci existujících aterosklerotických plátů, které by mohlo způsobit pooperační neurologické komplikace.

VLASTNOSTI systému TRIUMPH:

  • Patentovaná balónková technologie. Balónek se jemně přizpůsobuje a uzavírá aortu unikátním eliptickým tvarem.
  • optimalizuje přístup k proximální anastomose
  • odstraňuje potenciální okluzi najmenované artérie
  • Eliminuje možnost traumatizujícího použití kros svorek.
  • Snižuje rozrušení plátu, které by mohlo potenciálně zvýšit pooperační neurologické komplikace.
  • Tenkostěnné trubičkové provedení zaručuje optimální pertusní charakteristiky.
  • Je ideální k použití při všech tradičních srdečních operacích, reoperacích a při minimálně invazních procedurách.

Doporučený způsob zavedení kanyly:  

Krok 1: Proveďte tabáčkový steh 2.0 - 2,5 cm pod nejmenovanou arterií a proveďte aortotómii.

Krok 2: Za použití TEE vložte do sestupné aorty vodící drát. Přesvědčte se, zda-li jste se neminuli.

Krok 3: Vložte TRTUNPH spolu s diktátorem ("zaváděčem") a přes zaváděcí drát jej zaveďte do aorty, až po úroveň první zářezové značky. Podélnou linii na kanyle nasměrujte k noze pacienta.

Krok 4: Utáhněte tabáčkový steh steh, odstraňte vodící drát a dilatátor a uzavřete hemostatický ventil.

Krok 5: Naplňte balónek pomocí 5 ml sterilního roztoku chloridu sodného. Přidávejte další dávky po l -2 ml, pokud balónek jemně neuzavře aortu. Monitorujte krevní kapky procházející přes předznačenou hadičku, která je určena k monitorování tlaku (ven/pressure). Aorta je uzavřena až krev přestane kapat. Monitorujte levostranný a pravostranný radiální tlak.