Nabízíme:
Nacházíte se: Úvodní stránka » Hojení ran » Hojení ran NRH » Kyslíková manžeta

Kyslíková manžeta
Za použití Y-adaptér, kterým je kyslíková manžeta vybavena ji lze využít jak při vakuovém hojení ran, tak pro kyslíkovou terapii (max 50 mBar).

  
Chronické rány jsou, ve většině případů v důsledku souvisejících chorob, jako je diabetes nebo PAD (periferní arteriální onemocnění), snížený průtok krve a tím i nedostatečné okysličení tkání. Mezi nejčastěji se vyskytující chronické rány patří diabetická noha, dekubity, bércové vředy. Zde dochází k nedostatečnému prokrvení tkáně. To znamená, že tkáň není dostatečně prokrvena a okysličena - začarovaný kruh. Vzhledem k tomu, že buňky potřebují k hojení ran dostatek kyslíku, jako je to například u makrofág pro obranu proti infekcím, fibroblastů syntéza struktury tkáně a kolagenu a epitelové buňky, které zajišťují uzavření rány. Při přidávání kyslíku do kyslíkové manžety se tlak kyslíku mnohonásobně zvýší. Takovýmto způsobem rychlého dodávání kyslíku dojde k zvýšení jeho koncentrace v tkáních, stimuluje hojení rány a rána může být za čas klasifikována místo chronické jako akutní. Normální hodnota arteriálního kyslíku (PO2) je přibližně 90 mm Hg., Chronických ran jsou hodnoty nižší než 10 mm Hg. Připojením vakuové pumpy na Y-adaptér, můžeme kombinovat léčbu NWPT společně s kyslíkovou terapií a to pomocí jednoduchých svorek, které obsahuje Y-adaptér.

    

Aktivní princip kyslíkové manžety
U zde představených produktů je manžeta prezentována jako prostředek pro léčbu chodidel a nohou, manžeta však může být použita například u amputací, bércových vředů a jiných částí těla. Při použití kyslíkové terapie pro léčbu ran chronických nebo akutních používáme tlak 50 mBar kyslíku na nemocnou část kůže ,nohou, chodidlo,nebo části těla, Záda břicho, nebo paže se zpracovává pomocí tlakové komory s čistým kyslíkem. Přes plnicí trubice, která je zdrojem kyslíku, jako je se dosáhne tlaku 50 mbar - kyslíkový koncentrátor je připojen k pouzdru, které nese až 96% čistý kyslík, v tlakové komoře až do tlaku 30 – 50 mbar. Tento tlak způsobí, že parciální tlak kyslíku v ráně a její oblasti se zvýší, a tím může proces hojení ran běžet rychleji a efektivněji. Kromě toho, je možné odsávat sekret z rány, připojením speciálního spojovacího Y konektoru a regulací podtlaku v příslušné sběrné nádobě. Koncentrátor kyslíku také umožňuje zvlhčení přiváděného vzduchu, který slouží jako základ pro rychlou tvorbu nové tkáně. S cílem stimulovat žilní návrat krve . To způsobí, dodatečnou podporu krevní cirkulaci. V kyslíkové manžetě umístěné na DK může být dosaženo různých tlaků do 50 mbar., kyslíkové manžety na HK může tlak dosahovat 30 mbar. Proto bude tato metoda kyslíkové terapie velmi oblíbená. U manžety pro dolní končetiny.K současnému použití vakuové terapie je nutné na ránu umístit, PU- fólii, popřípadě gázu a tuto na ráně upevnit použitím náplasti. Následně vložíme končetinu do kyslíkové manžety a tuto upevníme pomocí samolepících žlutých pásků napevno ke končetině. S cílem stimulovat žilní návrat krve uvnitř manžety.

Kyslíková manžeta pro ruku / nohu
Kyslíková manžeta na nohu stejně jako na ruku se sestává ze speciálního , transparentního lékařské fólie. Tato má dvě následující funkce. První funkce slouží k zásobování kyslíkem k noze ,druhá funkce je k dispozici pro připojení nohy k systému aktivní drenáže. Kyslíková manžeta má také regulační ventil tlaku, injekční port a adaptér pro připojení tlakoměru nebo vakuové pumpy. Zapojení pulzního systému A-V je mimo nožní manžetu. Noha je spolu s dodanou nožní podporou usazena v kyslíkové manžetě. Upevnění pouzdra na noze provedeme pomocí žluté těsnicí pásky, která je upevněna pomocí svorky na suchý zip kolem nohy.
Manžeta pro horní končetinu je menších rozměrů, obě manžety jsou k tlakovému ošetření s kyslíkem do (50 mbar)

Poznámky k aplikaci
1. Vložte ruku nebo nohu pacienta do kyslíkové manžety a umístěte ji do vhodné pozice.Při umístění na DK použijte přiloženou oporu paty a upevněte ji.
2. S dodatečným použitím AV impulsu na -paži nebo nohu, (optimální příslušenství) připevněte toto příslušenství na pacienta a propojte spojovací hadici s kyslíkovou manžetou. Prosím dbejte na dodržování instrukcí a návodu k AV impuls.. Pozor! Je důležité zajistit, dostatečnou vzdálenost fólie od samotné rány aby nedošlo k podráždění kůže.
3. Manžeta má na své straně žlutou flexibilní pásku , zatažením směrem nahoru dosáhneme pevného nalehnutí kyslíkové manžety na kůži pacienta.
4. Přesahující fólii uhlaďte jednoduše do stran.
5. Zpevňující / těsnící žlutou pásku založte kolem okraje manžety tak, aby se manžeta utěsnila na      pacientově noze.
6. Lepící páska k utěsnění může být kolem končetiny minimálně jednou obtočena.
7. V případě potřeby můžete k utěsnění použít žlutou rezervní pásku.
8. Spojovací hadice kyslíkové manžety spojit s AV impulsem.
9. Koncentrátor kyslíku , připojit ke druhé spojovací hadici.
10. Kontrola tlaku manžety může být prováděna pomocí běžného zařízení na měření tlaku. Adaptér pro    připojení měřícího zařízení je součástí. V případě přetlaku se otevře existující přetlakový ventil.
11. Při odsávání sekretu uzavřete sponou hadici přívodu kyslíku
12 . Připojte kyslík na zbývající konektor a zapojte přístroj
13. Vyplňte ránu PU pěnou
14. Umístěte drenážní port
15. Připojte vakuovou pumpu a odsávejte sekret


Výhody tohoto produktu

Kyslíková manžeta je použitelná také ve spojení s (NPWT) je velmi užitečná, rychle a univerzálně použitelná. Pacient může použít manžetu po delší dobu aplikace v závislosti na indikaci. Manžeta je u jednoho pacienta opakovatelně použitelný produkt (2-3 krát). Pacientovi může být léčba aplikována v různých polohách. Pro podporu a úlevu je u nožní manžety připojena pěnová podložka.