Nabízíme:

VENICE

VENICE

První hrudní sání s odměrným počitadlem úniku vzduchu VALM (volumetric air Leak Meter)

Uniká vzduch nebo neuniká? VENICE … to je správná volba!

Technické a funkční vlastnosti:

ÚVOD:

VENICE je zařízení specielně navrženo pro po-operační péči v hrudní chirurgii, kardiochirurgii a traumatologii.

VENICE je určeno pro:
- evakuace a monitoring tekutiny a vzduchu z plesuro-mediastinální dutiny
- obnovení a udržení fyziologického spádu nitrohrudního tlaku
- kompletní pulmonální re-expanzi z důvodu obnovení normální respirační dynamiky
- drenáž gravitační a drenáž sací

VENICE je unikátní zařízení pro hrudní drenáž která obsahuje:
- patentované odměrným počitadlem úniku vzduchu VALM (volumetric air Leak Meter)
- patentovaný labyrint mezi komorou pro kontrolu sání a komorou s vodní zátkou
- patentovaný labyrint v komoře pro kontrolu sání pro redukci vytvářeného hluku
- patentovaná sekvenční klampovací lišta pro manuální uvolnění nadměrného negativního
  nitrohrudního tlaku, s nulovým rizikem zachycení vzduchu v nitrohrudní dutině

VENICE je dostupný ve variantě 3 nebo 4 komory s těmito funkcemi:
- kontrola sání a jeho nastavení
- vodní zátka
- sběr krve

Komora pro kontrolu sání a jeho nastavení dovoluje zařízení po přidání vody dosažení požadovaného sacího tlaku až do úrovně 25cmH2O. Tato komora je vybavena s ventilem pozitivního tlaku, který pacienta chrání před možným pneumotoraxem.

Komora s vodní zátkou umožňuje obsluhujícímu personálu detekovat možný únik vzduchu z hrudní dutiny pacienta a udržet fyziologický nitrohrudní tlak. Tato komora je vybavena ventilem automatického vyrovnání pro uvolnění nadměrného negativního nitrohrudního tlaku.

Komora pro sběr krve umožňuje přesné odečítání krevní ztráty; s modelem dvojitého sběru (dual collection), který je vybaven čtyřmi komorami namísto tří, je možný sběr a oddělená monitorace ze dvou různých komor.

Kapacita sběrné komory pro krev je 2500ml

Vnitřní knock-over labyrintová cesta mezi sběrnou komorou a komorou s vodní zátkou dovoluje obnovu vodní hladiny v případě náhodného převržení;
- tak se garantuje nulové zatečení mezi vodní zátkou a sběrnou komorou v případě náhodného
  převržení
- prevence úniku vody z komory vodní zábrany, čímž se zachová efektivní hladina

Patentovaný labyrint mezi komorou kontroly sání a komorou s vodní zátkou brání (na rozdíl od hlavních konkurentů) úniku vody z komory kontroly sání dokonce i při vysokém průtoku sání ze zdroje vakua.

Patentovaný labyrint v komoře kontroly sání redukuje (na rozdíl od hlavních konkurentů) hluk vznikající probubláváním vodní hladiny

NASTAVENÍ:

Následují jednoduché předběžné operace které se provádějí před použitím VENICE na operačním sále.

- za aseptických podmínek přesuňte VENICE na sterilní operační pole
- na sterilním poli odstraňte obal
- vezměte nálevku na zadní straně zařízení
- připojte nálevku k bílému konektoru, zahněte konektor a nalijte 45ml fyziologického roztoku
- komora s vodní zátkou je nyní naplněna 45ml fyziologického roztoku, což se rovná úrovni 2cm
- roztok se zabarví modře
- nyní můžete aplikovat Vámi požadované množství tekutiny do komory pro kontrolu sání
- po napojení drenáže k pacientovi napojte ke zdroji vakua a proveďte vhodné a potřebné nastavení

Okamžitý monitoring úniku vzduchu

- pokud od pacienta uniká nějaký vzduch, jsou v komoře s vodní zátkou viditelné bubliny

Odměrné počitadlo úniku vzduchu VALM (volumetric air Leak Meter)

VENICE je vybaven patentovaným odměrným počitadlem úniku vzduchu, které umožňuje kvantitativní monitoraci množství unikajícího vzduchu.

Pouhou rotací modré páčky zahájíte akumulaci unikajícího vzduchu v komoře s vodní zátkou. Tím dojde ke snižování vodní hladiny komory v pravé části a zvyšování vodní hladiny v levé části.
Mění-li se v průběhu času, který zaznamenáváme, hladiny v komoře s vodní zátkou, znamená to, že vzduch z pacienta stále uniká. Můžeme sledovat dokonce i nepatrné množství unikajícího vzduchu (což není možno s použitím nejčastějších konkurenčních systému na trhu).

Snadná kalkulace průtoku unikajícího vzduchu:
- otočte modrou páčkou a současně spusťte stopky
- jakmile vodní hladina v levé části komory s vodní zátkou dosáhne hranice s nápisem END, zastavte
  stopky a zaznamenejte naměřený čas. Tento čas převedete pomocí přiložené tabulky a získáte
  hodnotu unikajícího vzduchu v ml/min.

Toto měření může být kdykoliv zopakováno a tím získáte přesné informace o chování drenáže a unikajícího vzduchu.

Vyrovnání nadměrného negativního nitrohrudního tlaku:

V případě kdy dojde k vysokému nárůstu nitrohrudního tlaku, komora s vodní zátkou je vybavena automatickým ventilem pro uvolnění nadměrného negativního nitrohrudního tlaku.

Pro vyrovnání tlaků v systému musíme zavzdušnit systém potažením klampovací lišty doleva. Tím současně dojde k:
- zasvorkování hadice či hadic k pacientovi
- odstavení aplikace vakua do systému
- otevření atmosférického nasávacího ventilu

Posuvná klampovací lišta je bezpečný, rychlý a snadno použitelný patentovaný způsob vyrovnání tlaků v systému sání (hrudník a drenážní zařízení).


VENICE pro Pediatrii

Technické a funkční vlastnosti:

• kontrola malého množství vakua
• snadná čitelnost stupnice drenáže
• možnost měření a monitorace unikajícího vzduchu
• grafika vhodná pro nejmenší pacienty

VENICE pro pediatrii je hrudní sání s kontrolou sání “mokrou cestou“.

Díky své malé (200ml) sběrné komoře je možné bezpečné použití:
• u pediatrických pacientů
• u novorozenců

Více informicí na: www.chestdrainage.com/
 

Přílohy: